Laodicea overview
Other name(s) Rhoas, Diospolis
Modern name(s) Denizli
Region Aegean
Latitude 37.83621558 N suggest info
Longitude 29.10817189 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Hierapolis, circa 10.2 km (6.3 mi) north
Colossae, circa 14.4 km (9 mi) east
Tripolis, circa 26.5 km (16.5 mi) north-west
Aphrodisias, circa 36.6 km (22.8 mi) west
Tabea, Tabai, circa 50.5 km (31.4 mi) south-west
Blaundos, circa 58.6 km (36.4 mi) north
Beycesultan, circa 69.9 km (43.4 mi) north-east
Kibyra, circa 82.4 km (51.2 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 76.8 km (47.7 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 97.2 km (60.4 mi) east
Nysa, circa 84.8 km (52.7 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 108.7 km (67.6 mi) south-west
Kadyanda, circa 125 km (77.7 mi) south
Araxa, circa 123.4 km (76.7 mi) south
Oinoanda, circa 120.7 km (75 mi) south-east
Kaunos, Caunus, circa 120.3 km (74.8 mi) south-west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 135.1 km (84 mi) south
Sardis Temple of Artemis, circa 118.3 km (73.5 mi) north-west
Sardis, circa 118.3 km (73.5 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 119.1 km (74 mi) south-west
Alabanda, circa 102.5 km (63.7 mi) west
Tlos, circa 145.3 km (90.3 mi) south
Pinara, circa 150 km (93.2 mi) south
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 133 km (82.7 mi) east
Telmessos, circa 135.4 km (84.1 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 123.8 km (76.9 mi) north-west
Sidyma, circa 158.9 km (98.7 mi) south
Özdemir Höyük, circa 136.3 km (84.7 mi) south-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 147.6 km (91.7 mi) south-east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 111.8 km (69.5 mi) west
Aizanoi, circa 158 km (98.2 mi) north
Alinda, circa 116.6 km (72.5 mi) west
Xanthos, circa 165.6 km (102.9 mi) south
Letoon, circa 168.1 km (104.5 mi) south
Labraunda, circa 122.6 km (76.2 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 153.6 km (95.4 mi) west
Patara, circa 176.2 km (109.5 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 155.5 km (96.6 mi) west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 155.8 km (96.8 mi) west
Mylasa, circa 132 km (82 mi) south-west
Amyzon, circa 125.5 km (78 mi) west
Sagalassos, circa 125.3 km (77.8 mi) east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 137.8 km (85.6 mi) south-west
Ariassos, circa 140.5 km (87.3 mi) south-east
Arykanda, circa 169.5 km (105.3 mi) south-east
Phellos, circa 183.9 km (114.3 mi) south
Pydnai, circa 167.5 km (104.1 mi) south
Tüse, circa 183.5 km (114 mi) south
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 187.8 km (116.7 mi) south
Termessos, circa 152.8 km (95 mi) south-east
Isinda, circa 191.5 km (119 mi) south
Rhodos, circa 174.4 km (108.4 mi) south-west
Syme, circa 175.9 km (109.3 mi) south-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 138.8 km (86.3 mi) west
Thyatira, circa 163.6 km (101.7 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 181.2 km (112.6 mi) south-west
Iasos, Alevi, circa 147.9 km (91.9 mi) west
Kremna, circa 144.1 km (89.5 mi) east
Andriake, circa 194.2 km (120.7 mi) south-east
Belevi Mausoleum, circa 144.9 km (90 mi) west
Korba, Corba, circa 183 km (113.7 mi) south-east
Myra, circa 194.6 km (120.9 mi) south-east
Limyra, circa 191.1 km (118.7 mi) south-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 187.6 km (116.6 mi) south-east
Seyitömer Höyügü, circa 204.8 km (127.3 mi) north-east
Rhodiopolis, circa 191 km (118.7 mi) south-east
Limyra, circa 190.9 km (118.6 mi) south-east
Karabel relief, circa 156.3 km (97.1 mi) west
Myra, theater, circa 191.9 km (119.2 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 192.5 km (119.6 mi) south
Aperlae, circa 195.8 km (121.7 mi) south
Kameiros, circa 197.2 km (122.5 mi) south-west
Attalia, Antalya, circa 176.1 km (109.4 mi) south-east
Metropolis, circa 159.8 km (99.3 mi) west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 200.6 km (124.7 mi) north-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 170.5 km (106 mi) north-west
Chimaera, circa 196.7 km (122.2 mi) south-east
Priene, circa 160.4 km (99.7 mi) west
Halikarnassos, Bodrum, circa 173.2 km (107.6 mi) south-west
Phaselis, circa 194.1 km (120.6 mi) south-east
Miletos, Millawanda, circa 164.7 km (102.3 mi) west
Olympos, circa 200.7 km (124.7 mi) south-east
Adada, circa 167.6 km (104.1 mi) east
Didyma, Didim, circa 170.7 km (106 mi) west
Perga, Pamphylia, circa 182.3 km (113.3 mi) south-east
Notion, circa 168.5 km (104.7 mi) west
Claros, Colophon, circa 169 km (105 mi) west
Lindos, circa 214.1 km (133 mi) south-west
Akait Höyügü, circa 218.2 km (135.6 mi) east
Midas, circa 206.1 km (128 mi) north-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 199.7 km (124.1 mi) south-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 183.3 km (113.9 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 190.9 km (118.6 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 183.3 km (113.9 mi) west
Baglica Höyügü, circa 226.1 km (140.5 mi) north-east
Uyanik Höyük, circa 190.7 km (118.5 mi) east
Selge, circa 190.2 km (118.2 mi) east
Keçiçayiri Höyügü, circa 219.9 km (136.7 mi) north-east
Oluklu Höyük, circa 249.2 km (154.8 mi) north-east
Çukurhisar Höyügü, circa 245.4 km (152.5 mi) north-east
Antioch Pisidia, circa 189.5 km (117.8 mi) east
Keskin Höyügü, circa 251.2 km (156.1 mi) north-east
Pythagoreion, circa 192 km (119.3 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 248 km (154.1 mi) north-east
Aspendos, circa 207.7 km (129 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 196.2 km (121.9 mi) west
Pergamon, Acropolis, circa 221 km (137.3 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 221.2 km (137.5 mi) north-west
Çingilli Höyük, circa 236.8 km (147.2 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 215.5 km (133.9 mi) north-west
Teos, circa 207 km (128.6 mi) west
Pessinus, circa 271.8 km (168.9 mi) north-east
Etenna, circa 226.5 km (140.8 mi) east
Side, circa 234.3 km (145.6 mi) south-east
Apsari Höyügü, circa 221.7 km (137.8 mi) east
Lyrbe, Seleucia, circa 235 km (146 mi) east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 283.2 km (176 mi) north
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 322.9 km (200.6 mi) north
Eflatunpinar, circa 225.4 km (140 mi) east
Messon, Mesa, circa 286.9 km (178.3 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 287.1 km (178.4 mi) north-east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 266.4 km (165.5 mi) north-west
Patmos, circa 233.1 km (144.8 mi) west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 292.8 km (181.9 mi) north
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 293.8 km (182.6 mi) south-east
Erythrae, circa 237.7 km (147.7 mi) west
Bektemir Höyügü, circa 239.3 km (148.7 mi) east
Chalcedon, Kadiköy, circa 350.5 km (217.8 mi) north
Seydisehir Höyük, circa 245.9 km (152.8 mi) east
Mitylene, circa 263 km (163.4 mi) north-west
Arcesine, circa 313.2 km (194.6 mi) west
Kanal Höyük, circa 252.8 km (157.1 mi) east
Adapazari, Sakarya, circa 345.5 km (214.7 mi) north-east
Smintheum, circa 321.1 km (199.5 mi) north-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 327.8 km (203.7 mi) north
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 332.4 km (206.6 mi) north
Lystra, Klistra, circa 273.4 km (169.9 mi) east
Assos, circa 302.9 km (188.2 mi) north-west
Imircik Höyüg, circa 279.8 km (173.8 mi) east
Direvli-Kalesi, circa 350.5 km (217.8 mi) south-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 352.8 km (219.2 mi) north
Syedra, circa 310.7 km (193 mi) south-east
Gordion, Yassihüyük, circa 320.4 km (199.1 mi) north-east
Lampsakos, circa 348.7 km (216.6 mi) north-west
Burial mound of Midas, circa 321.9 km (200 mi) north-east
Karahöyük Konya, circa 293.4 km (182.3 mi) east
Ophrynium, circa 341.8 km (212.4 mi) north-west
Eresos, circa 313.3 km (194.7 mi) north-west
Ikonion, Iconium, Konya, circa 297.3 km (184.7 mi) east
Iotape, circa 324.7 km (201.7 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 342.5 km (212.8 mi) north-west
Alexandria Troas, circa 332.7 km (206.7 mi) north-west
Abydos, Abydus, circa 350.8 km (218 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 342.4 km (212.8 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 353.6 km (219.7 mi) north-west
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 331.9 km (206.2 mi) south-east
Achilleion, Achilleum, circa 344.8 km (214.3 mi) north-west
Sigeion, circa 348.4 km (216.5 mi) north-west
Claudiopolis, Bithynium, Bithynion, Bolu, circa 387.2 km (240.6 mi) north-east
Petras, circa 397 km (246.7 mi) south-west
Nephelis, circa 344.4 km (214 mi) south-east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 400.4 km (248.8 mi) north-east
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 400.1 km (248.6 mi) north-east
Abditol Höyük, circa 320 km (198.8 mi) east
Itanos, circa 382.6 km (237.7 mi) south-west
Chamaizi, circa 405.3 km (251.8 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 387.7 km (240.9 mi) south-west
Pseira, circa 413.4 km (256.9 mi) south-west
Çatalhöyük, circa 327.5 km (203.5 mi) east
Zakros, circa 396.8 km (246.6 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 336.5 km (209.1 mi) west
Gavur Kalesi, circa 353.9 km (219.9 mi) north-east
Gyroula, circa 336.8 km (209.3 mi) west
Azoria, circa 418.7 km (260.2 mi) south-west
Kavousi, circa 419.2 km (260.5 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 339.7 km (211 mi) west
Naxos, Temple of Apollo, circa 339.4 km (210.9 mi) west
Katalimata, circa 423.3 km (263 mi) south-west
Vasiliki, circa 425.1 km (264.1 mi) south-west
Thera, Thira, circa 361.2 km (224.4 mi) west
Delos, circa 341.8 km (212.4 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 431.2 km (267.9 mi) north
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 431.2 km (267.9 mi) north-east
Chamaizi, circa 405 km (251.6 mi) south-west
Çorca Höyügü, circa 347.9 km (216.2 mi) east
Karphi, Karfi, circa 436.3 km (271.1 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 365.6 km (227.2 mi) west
Akrotiri, circa 367.7 km (228.5 mi) west
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 413.5 km (256.9 mi) north-west
Mochlos, circa 410.6 km (255.1 mi) south-west
Anemourion, Anamur, circa 385.4 km (239.4 mi) south-east
Simi, circa 446.8 km (277.7 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 447 km (277.8 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 447 km (277.8 mi) west
Temple of Athena, circa 447.2 km (277.9 mi) west
Temple of Poseidon, circa 447.4 km (278 mi) west
Derbe, circa 355.9 km (221.1 mi) east
Diocaesarea, Orba, Ourba, Ourbanopolis, Oura, circa 448.8 km (278.8 mi) east
Olous, circa 416.1 km (258.5 mi) south-west
Galatas, circa 454.7 km (282.5 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 455.6 km (283.1 mi) south-west
Arkalochori cave, circa 455.9 km (283.3 mi) south-west
Archanes, circa 456 km (283.3 mi) south-west
Gournia, circa 424 km (263.4 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 456.8 km (283.9 mi) south-west
Lato, circa 427.2 km (265.5 mi) south-west
Paphos, necropolis, circa 450.5 km (279.9 mi) south-east
Paphos, circa 452.2 km (281 mi) south-east
Mallia, circa 429.1 km (266.7 mi) south-west
Academy of Plato, circa 474.2 km (294.6 mi) west
Derbe, Kerti Hüyük, circa 378.6 km (235.3 mi) east
Hashöyük, circa 475.9 km (295.7 mi) east
Samothrace, Palaeopoli, circa 427.7 km (265.7 mi) north-west
Mesembria, circa 443 km (275.2 mi) north-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 443.8 km (275.8 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 445 km (276.5 mi) south-west
Vouni, circa 442.6 km (275 mi) south-east
Alahan Manastiri, circa 392.8 km (244.1 mi) east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 477.4 km (296.6 mi) north-west
Aghios Petros, circa 382.1 km (237.4 mi) west
Koumasa, circa 484.6 km (301.1 mi) south-west
Soloi, Soli, circa 446.5 km (277.4 mi) south-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 449.7 km (279.4 mi) north-west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 491.2 km (305.2 mi) south-west
Myrina, circa 416.9 km (259.1 mi) north-west
Phaistos, circa 493.3 km (306.5 mi) south-west
Abdera, circa 494.5 km (307.2 mi) north-west
Claudiopolis, Ninica, Mut, circa 405.5 km (252 mi) east
Vrysinas peak sanctuary, circa 498.3 km (309.6 mi) south-west
Temple of Herakles, circa 499.5 km (310.4 mi) north-west
Amnissos, Eileithyia, circa 446 km (277.1 mi) south-west
Kommos, circa 499.7 km (310.5 mi) south-west
Maroneia, Ismara, circa 457.8 km (284.5 mi) north-west
Database ID 466, created 14 Jul 2008, 14:07, Last changed 28 Dec 2011, 16:24